Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6133/UBND-KT
Ngày ban hành
05/10/2017
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
V/v phân bổ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp đối với các dự án đầu tư có hình thức sử dụng đất hỗn hợp
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác