Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6130/UBND-KGVX
Ngày ban hành
05/10/2017
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch ngành Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác