Thông tin văn bản

Số ký hiệu
6131/UBND-CNXD
Ngày ban hành
05/10/2017
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác