Thông tin văn bản

Số ký hiệu
307/QĐ-UBND
Ngày ban hành
26/02/2009
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
thành lập Tổ xây dựng Đề án về cơ chế chính sách theo Thông báo số 471-TB/VPTW ngày 06/02/2009 của Văn phòng Trung ương Đảng
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác