Thông tin văn bản

Số ký hiệu
247/QĐ-UBND
Ngày ban hành
12/02/2009
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác