Thông tin văn bản

Số ký hiệu
84/QĐ-UBND
Ngày ban hành
15/01/2009
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2010
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác