Thông tin văn bản

Số ký hiệu
305/TB-UBND
Ngày ban hành
16/09/2008
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ tháng 8 năm 2 008
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác