Thông tin văn bản

Số ký hiệu
68/TB-UBND
Ngày ban hành
07/03/2008
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ tháng 02 năm 2008
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác