Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1575/QĐ-UBND
Ngày ban hành
17/07/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc kiện toàn Hội đồng xử lý Hành chính của tỉnh Quản g Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác