Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1578/QĐ-UBND
Ngày ban hành
18/07/2007
Người ký
Nguyễn hoàng Sơn
Trích yếu
Về việc công bố hoàn thành chỉ tiêu cải thiện Nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng năm 2006 - 2007 (theo chỉ ti êu Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác