Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1592/QĐ-UBND
Ngày ban hành
19/07/2007
Người ký
Nguyễn Xuân Huế
Trích yếu
Về việc khen thưởng thành tích cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã có thành tích thực hi ện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cá ch mạng giai đoạn 2003 - 2007
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác