Thông tin văn bản

Số ký hiệu
17/QĐ-VP
Ngày ban hành
14/03/2014
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
V/v thành lập Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND và Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác