Thông tin văn bản

Số ký hiệu
881/UBND-ĐNMN
Ngày ban hành
18/03/2014
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v tham dự khoá học bồi dưỡng kiến thức tại Singapore
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác