Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4687/TTr-UBND
Ngày ban hành
15/11/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Đề nghị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác