Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4701/UBND-KTTH
Ngày ban hành
15/11/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn ngân sách năm 2012
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác