Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4698/UBND-KTTH
Ngày ban hành
15/11/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết năm 2014
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác