Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4693/TTr-UBND
Ngày ban hành
15/11/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác