Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4629/TTr-UBND
Ngày ban hành
13/11/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc thông qua Quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác