Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4626/UBND-KTTH
Ngày ban hành
13/11/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v điều chỉnh và bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác