Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4621/UBND-VX
Ngày ban hành
13/11/2013
Người ký
Lê Quang Thích
Trích yếu
V/v chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc với Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 - 2013, kế hoạch triển khai năm 2014
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác