Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4381/UBND-NC
Ngày ban hành
30/10/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v tổng kết thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác