Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4380/UBND-NC
Ngày ban hành
30/10/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v tham mưu thực hiện nội dung Công văn số 2077-CV/TU ngày 21/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác