Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4365/UBND-KTTH
Ngày ban hành
29/10/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v tạm ứng vốn kho bạc nhà nước để đầu tư dự án Khu dân cư trực đường Mỹ Trà - Mỹ Khê
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác