Thông tin văn bản

Số ký hiệu
40/QĐ-VP
Ngày ban hành
21/06/2013
Người ký
Lê Minh Huấn
Trích yếu
Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Kiên giữ chức Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Tập tin đính kèm
Văn bản khác