Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2296/UBND-NC
Ngày ban hành
24/06/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v trả lời Công văn số 560/ĐTKDV-CNMT của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác