Thông tin văn bản

Số ký hiệu
28/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành
24/06/2013
Ngày hiệu lực
04/07/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định QPPL
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Tập tin đính kèm
Văn bản khác