Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2293/TTr-UBND
Ngày ban hành
21/06/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc thông qua chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương“dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Khác
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác