Thông tin văn bản

Số ký hiệu
03/PC-VP
Ngày ban hành
02/01/2013
Người ký
Trần Văn Thế
Trích yếu
Phiếu chuyển UBND huyện Đức Phổ
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Phiếu chuyển
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Tập tin đính kèm
Văn bản khác