Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1917/UBND-VX
Ngày ban hành
28/05/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v bố trí vốn đối ứng để xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn tại các Bệnh viện
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Tập tin đính kèm
Văn bản khác