Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1911/UBND-CNXD
Ngày ban hành
28/05/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v lập đề án phân loại và công nhận đô thị Minh Long đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Tập tin đính kèm
Văn bản khác