Thông tin văn bản

Số ký hiệu
09/VP-NC
Ngày ban hành
04/01/2013
Người ký
Lương Kim Sơn
Trích yếu
V/v tổ chức họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác