Thông tin văn bản

Số ký hiệu
87/BC-UBND
Ngày ban hành
28/05/2013
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Quản lý,sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Tập tin đính kèm
Văn bản khác