Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2780/UBND-ĐNMN
Ngày ban hành
20/08/2012
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v báo cáo thực hiện định canh định cư năm 2012 và xây dựng k ế hoạch vốn năm 2013
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác