Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2784/UBND-VX
Ngày ban hành
20/08/2012
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
V/v xem xét việc thay đổi đối với Di tích Quốc gia lịch sử vă n hóa Chùa Thiên Ấn
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác