Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1241/QĐ-UBND
Ngày ban hành
20/08/2012
Người ký
Cao Khoa
Trích yếu
Về việc đính chính Khoản 2, Mục II, Điều 1 Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Tập tin đính kèm
Văn bản khác