Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1637/UBND-KTTH
Ngày ban hành
02/04/2024
Người ký
Trần Hoàng Tuấn
Trích yếu
Về việc xây dựng phương án xử lý tăng thu ngân sách so với dự toán HĐND tỉnh giao và tiết kiệm chi năm 2023
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác