Thông tin văn bản

Số ký hiệu
417/QĐ-UBND
Ngày ban hành
02/04/2024
Người ký
Trần Hoàng Tuấn
Trích yếu
Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chế độ mai táng phí cho các đối tượng theo các Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đợt 03 năm 2024)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác