Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1627/UBND-KGVX
Ngày ban hành
02/04/2024
Người ký
Trần Hoàng Tuấn
Trích yếu
Về việc triển khai và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 19-KH/TW của Bộ Chính trị
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác