Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4585/UBND-KGVX
Ngày ban hành
18/09/2023
Người ký
Phùng Tô Long
Trích yếu
Về việc tham gia ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác