Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1384/QĐ-UBND
Ngày ban hành
18/09/2023
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chế độ mai táng phí cho các đối tượng theo các Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác