Thông tin văn bản

Số ký hiệu
838/QĐ-UBND
Ngày ban hành
05/06/2023
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 110 người nộp thuế
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác