Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2541/UBND-KGVX
Ngày ban hành
06/06/2023
Người ký
Phùng Tô Long
Trích yếu
Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: Số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022, số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác