Thông tin văn bản

Số ký hiệu
274/TB-UBND
Ngày ban hành
06/06/2023
Người ký
Phùng Tô Long
Trích yếu
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên tại cuộc họp nghe và cho ý kiến đối với nội dung đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổi sung một số điều của Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Thông báo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác