Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2346/UBND-KTTH
Ngày ban hành
25/05/2023
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác