Thông tin văn bản

Số ký hiệu
865/VP-TTHC
Ngày ban hành
25/05/2023
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
TTPV-KSTTHC tỉnh
Văn bản khác