Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2320/UBND-KGVX
Ngày ban hành
24/05/2023
Người ký
Võ Phiên
Trích yếu
Về việc điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (Nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác