Thông tin văn bản

Số ký hiệu
29/QĐ-VP
Ngày ban hành
18/04/2023
Người ký
Vũ Minh Tâm
Trích yếu
Về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công chức làm công tác lưu trữ
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Quản trị
Văn bản khác