Thông tin văn bản

Số ký hiệu
386/UBND-KTTH
Ngày ban hành
06/02/2023
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc hoàn chỉnh nội dung dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế - Tổng hợp
Văn bản khác