Thông tin văn bản

Số ký hiệu
367/UBND-KTN
Ngày ban hành
03/02/2023
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc công bố bổ sung danh sách các mỏ vật liệu đất san lấp phục vụ thi công 23 Khu tái định cư và các Khu cải táng mồ mả thuộc Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế ngành
Văn bản khác