Thông tin văn bản

Số ký hiệu
113/QĐ-UBND
Ngày ban hành
19/01/2023
Người ký
Đặng Văn Minh
Trích yếu
Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở hoạt động sự nghiệp của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác